others

SARASWATHI DHYANA SLOKAS

DEVI SARASWATHI

  #nabakalebar
Nabakalebara Remain 165 Days


Unique Travel House, Puri Orissa
Dasavatar Kachap Wallpaper HD


.

Yaa Kundendu tushaarahaara dhavalaa,
Yaa shubhra vastraanvithaa
Yaa Veena vara danda manditakara,
Yaa swetha padmaasanaa,
Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhi
Devai sadaa poojitaa
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee
Nissesha jaadyaapahaa

Saraswathi Namasthubhyam Varadey Kaamaroopinee
Vidyaarambham Karishyami Siddhir Bhavathu mey Sadaa
Padmapatra Visaalaakshi Padma Kesara Varnini
Thwam VidyaalayaaDevi Saamam Paathu Saraswathee

Medhaam Vidyaam Bala Pragnaam Sampadam Putra Poutrakaam
Dehimey Saaradey Devee Smaraami Mukha Samsthithaam

Namasthe Saarada Devi Kashmeera Puravaasini
Twamaham Prarthaye Nithyam Vidyaa Daanancha Dehimeh

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthitha
Namasthasthai Namasthasthai Namasthasthai Namo Namaha

Weather Puri  Sun, 01 Feb 2015 5:30 pm IST
Temperature:21°C
Haze


Padma Besha – Costume Of Lord Jagannath Chandan Hajuri great patriot, Jagannath devotee & poet Tribeni Amabashya Shattila Ekadashi Katha Makar Chaurashi –  Costume Of Lord Jagannath
PURIWAVES Android app on Google Play
   
Download Wallpaper,Shrotta audio & more..