849

others

SARASWATHI DHYANA SLOKAS

DEVI SARASWATHI.

Yaa Kundendu tushaarahaara dhavalaa,
Yaa shubhra vastraanvithaa
Yaa Veena vara danda manditakara,
Yaa swetha padmaasanaa,
Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhi
Devai sadaa poojitaa
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee
Nissesha jaadyaapahaa

Saraswathi Namasthubhyam Varadey Kaamaroopinee
Vidyaarambham Karishyami Siddhir Bhavathu mey Sadaa
Padmapatra Visaalaakshi Padma Kesara Varnini
Thwam VidyaalayaaDevi Saamam Paathu Saraswathee

Medhaam Vidyaam Bala Pragnaam Sampadam Putra Poutrakaam
Dehimey Saaradey Devee Smaraami Mukha Samsthithaam

Namasthe Saarada Devi Kashmeera Puravaasini
Twamaham Prarthaye Nithyam Vidyaa Daanancha Dehimeh

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthitha
Namasthasthai Namasthasthai Namasthasthai Namo Namaha

Weather Puri  Thu, 30 Oct 2014 2:31 pm IST
Temperature:30°C
Partly Cloudy


#nabakalebara Puri District administration & Railway in a joint operation facilitate expansion Puri Rail station Snake worship in Nagal Chaturthi kartika masa, habisha arna, agasti saga dalama Chilika, Asia’s largest brackish water lake Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi Maa Kali
  • Upcoming Brat, Festivals & Events

  • PURIWAVES Android app on Google Play
       
    Download Wallpaper,Shrotta audio & more..