849

others

SARASWATHI DHYANA SLOKAS

DEVI SARASWATHI.

Yaa Kundendu tushaarahaara dhavalaa,
Yaa shubhra vastraanvithaa
Yaa Veena vara danda manditakara,
Yaa swetha padmaasanaa,
Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhi
Devai sadaa poojitaa
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee
Nissesha jaadyaapahaa

Saraswathi Namasthubhyam Varadey Kaamaroopinee
Vidyaarambham Karishyami Siddhir Bhavathu mey Sadaa
Padmapatra Visaalaakshi Padma Kesara Varnini
Thwam VidyaalayaaDevi Saamam Paathu Saraswathee

Medhaam Vidyaam Bala Pragnaam Sampadam Putra Poutrakaam
Dehimey Saaradey Devee Smaraami Mukha Samsthithaam

Namasthe Saarada Devi Kashmeera Puravaasini
Twamaham Prarthaye Nithyam Vidyaa Daanancha Dehimeh

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthitha
Namasthasthai Namasthasthai Namasthasthai Namo Namaha

Weather Puri  Sun, 26 Oct 2014 11:30 am IST
Temperature:31°C
Mostly Cloudy


kartika masa, habisha arna, agasti saga dalama Chilika, Asia’s largest brackish water lake Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi Maa Kali Dipabali – O forefathers, come to us in this dark evening Dakshinakali Temple
  • Upcoming Brat, Festivals & Events

  • PURIWAVES Android app on Google Play
       
    Download Wallpaper,Shrotta audio & more..