827

others

SARASWATHI DHYANA SLOKAS

DEVI SARASWATHI
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Chinese(Simplified)
 • Chinese(Traditional)
 • Croatian
 • Danish
 • English
 • Finnish
 • Galician
 • Gujarati
 • Hindi
 • Hmong
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Khmer
 • Korean
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Macedonian
 • Malay
 • Maltese
 • Marathi
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Tamil
 • Telugu
 • Turkish.

Yaa Kundendu tushaarahaara dhavalaa,
Yaa shubhra vastraanvithaa
Yaa Veena vara danda manditakara,
Yaa swetha padmaasanaa,
Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhi
Devai sadaa poojitaa
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee
Nissesha jaadyaapahaa

Saraswathi Namasthubhyam Varadey Kaamaroopinee
Vidyaarambham Karishyami Siddhir Bhavathu mey Sadaa
Padmapatra Visaalaakshi Padma Kesara Varnini
Thwam VidyaalayaaDevi Saamam Paathu Saraswathee

Medhaam Vidyaam Bala Pragnaam Sampadam Putra Poutrakaam
Dehimey Saaradey Devee Smaraami Mukha Samsthithaam

Namasthe Saarada Devi Kashmeera Puravaasini
Twamaham Prarthaye Nithyam Vidyaa Daanancha Dehimeh

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthitha
Namasthasthai Namasthasthai Namasthasthai Namo Namaha

Author Image

About 

The most informative cultural, tourism & spiritual portal of Puri, Odisha

  Find more about me on:
 • googleplus
 • facebook
 • flickr
 • twitter
 • youtube
Weather Puri  Fri, 29 Aug 2014 11:31 pm IST
Temperature:27°C
Haze


 • Forecast:
 • Sat Thunderstorms High: 28°C Low: 26°C ||
 • Sun Thunderstorms High: 28°C Low: 26°C ||
 • Mon Thunderstorms High: 28°C Low: 25°C
Niti Krushna Lila After Janamastami – Shree Jagananth Temple Puri rituals Janmastami – Om Krusnaya basudebaya Namoh Namah Sand sculpture on the eve of 68th Independence Day on the Golden sea beach Puri Kaliya Dalana Besha – Costume Of Lord Jagannath Banabhoji Besha – Costume Of Lord Jagannath

 • Upcoming Brat, Festivals & Events

 • PURIWAVES Android app on Google Play