others

SARASWATHI DHYANA SLOKAS

DEVI SARASWATHI
 • Connect With Us

    #Nabakalebara
  Nabakalebara Remain 134 Days


  Unique Travel House, Puri Orissa
  Dasaavtar Baman HD 1366*768


  .

  Yaa Kundendu tushaarahaara dhavalaa,
  Yaa shubhra vastraanvithaa
  Yaa Veena vara danda manditakara,
  Yaa swetha padmaasanaa,
  Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhi
  Devai sadaa poojitaa
  Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee
  Nissesha jaadyaapahaa

  Saraswathi Namasthubhyam Varadey Kaamaroopinee
  Vidyaarambham Karishyami Siddhir Bhavathu mey Sadaa
  Padmapatra Visaalaakshi Padma Kesara Varnini
  Thwam VidyaalayaaDevi Saamam Paathu Saraswathee

  Medhaam Vidyaam Bala Pragnaam Sampadam Putra Poutrakaam
  Dehimey Saaradey Devee Smaraami Mukha Samsthithaam

  Namasthe Saarada Devi Kashmeera Puravaasini
  Twamaham Prarthaye Nithyam Vidyaa Daanancha Dehimeh

  Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthitha
  Namasthasthai Namasthasthai Namasthasthai Namo Namaha

  Weather Puri  Thu, 05 Mar 2015 2:31 pm IST
  Temperature:31°C
  Partly Cloudy


  The Myths and Gods of India: The Classic Work on Hindu Polytheism The Book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning “Mendha Kudia Podi” – Holi – Holika Dahan Wellness in Indian Festivals & Rituals Chachery Besha – Costume Of Lord Jagannath
 • Upcoming Brat, Festivals & Events

 • PURIWAVES Android app on Google Play
     
  Download Wallpaper,Shrotta audio & more..