Dasavatara Gita Govinda MS Subhalaxmi

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 3,890

 


youtube
please specify correct url

“Pralaya-payodhijale dhrtavanasi
vihitavahitra-caritra-makhedam
Kesava dhrta minasarira
jaya jagadisa hare”

“Ksitirati-vipulatare tava tisthati prsthe
dharani-dharanakina-cakragaristhe
Kesava dhrta kacchaparupa
jaya jagagadisa hare!”

“vasati dasanasikhare dharani tava lagna
sasini kalankakaleva nimagna
Kesava dhrta sukararupa
jaya jagadisa hare”

“tava kara kamalavare nakhamadbhutasrngam
dalita hiranyakasipu varabhrngam
Kesava dhrta naraharirupa
jaya jagadisa hare”

“chalayasi vikramane balim adbhutavamana
padanakhanira-janita-janapavana
kesava dhrta vamanarupa
jaya jagadisa hare”

“ksatriyarudhiramaye jagadapagata papam
snapayasi payasi samitabhavatapam
kesava dhrta bhrgupatirupa
jaya jagadisa hare.”

“vitarasi diksu rane dikpathiamaniyam
dasamukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta ramasarira
jaya jagadisa hare”

“vahasi vapusi visade vasanamjaladabham
hala-hati-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhararupa
jaya jagadisa hare”

“nindasi yajnavidhe-rahaha srutijatam
sadaya-hrdaya darsitapasughatam
kesava dhrta buddhasarira
jaya jagadisa hare.”

“mleeccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
dhumaketumiva kimapi karalam
kesava dhrta kalkisarira
jaya jagadisa hare”


Bhakti
Bhakti...
498

Weather Puri  Sat, 18 Nov 2017 12:30 PM IST
Temperature:26°C
Scattered Thunderstorms
Wind: 11km/h South East
Humidity: 86%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 19 Nov 2017
  Thunderstorms
  High:27°C Low:25°C
 • 20 Nov 2017
  Thunderstorms
  High:28°C Low:25°C
 • 21 Nov 2017
  Sunny
  High:28°C Low:24°C
 • 22 Nov 2017
  Sunny
  High:28°C Low:23°C

the sanctified explanati..

the sanctified explanation of Neela Madhav statute as described in Skanda Purana https://t.co/nDdDh066kE… https://t.co/nDdDh066kE…

RT : Rusian lady Fomina with Guru Rupashree Mohapatra .. #mahari #dance #jagannath maharirupashree.in https://t.co/zeA4GpGEy0

Rusian lady Fomina with ..

Rusian lady Fomina with Guru Rupashree Mohapatra .. #mahari #dance #jagannath maharirupashree.in https://t.co/zeA4GpGEy0

RT : Beautiful Puranic story - discovery of Purusottama Kshetra https://t.co/YxpOqMcJas time of #pralaya #jagannath #lordjagann…