Dasavatara Gita Govinda MS Subhalaxmi

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 4,462

 YouTube: please specify correct url


“Pralaya-payodhijale dhrtavanasi
vihitavahitra-caritra-makhedam
Kesava dhrta minasarira
jaya jagadisa hare”

“Ksitirati-vipulatare tava tisthati prsthe
dharani-dharanakina-cakragaristhe
Kesava dhrta kacchaparupa
jaya jagagadisa hare!”

“vasati dasanasikhare dharani tava lagna
sasini kalankakaleva nimagna
Kesava dhrta sukararupa
jaya jagadisa hare”

“tava kara kamalavare nakhamadbhutasrngam
dalita hiranyakasipu varabhrngam
Kesava dhrta naraharirupa
jaya jagadisa hare”

“chalayasi vikramane balim adbhutavamana
padanakhanira-janita-janapavana
kesava dhrta vamanarupa
jaya jagadisa hare”

“ksatriyarudhiramaye jagadapagata papam
snapayasi payasi samitabhavatapam
kesava dhrta bhrgupatirupa
jaya jagadisa hare.”

“vitarasi diksu rane dikpathiamaniyam
dasamukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta ramasarira
jaya jagadisa hare”

“vahasi vapusi visade vasanamjaladabham
hala-hati-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhararupa
jaya jagadisa hare”

“nindasi yajnavidhe-rahaha srutijatam
sadaya-hrdaya darsitapasughatam
kesava dhrta buddhasarira
jaya jagadisa hare.”

“mleeccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
dhumaketumiva kimapi karalam
kesava dhrta kalkisarira
jaya jagadisa hare”Weather Puri  Fri, 14 Dec 2018 11:30 PM IST
Temperature:23°C
Mostly Cloudy
Wind: 14km/h Noth Eeast
Humidity: 65%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 16 Dec 2018
  Breezy
  High:23°C Low:21°C
 • 17 Dec 2018
  Rain
  High:22°C Low:18°C
 • 18 Dec 2018
  Showers
  High:20°C Low:18°C
 • 19 Dec 2018
  Mostly Sunny
  High:24°C Low:18°C

କାଂକଣ ଶିଖରୀର ଭୋଗ https://t.co/PrDlCKuto4 via #destinations
କାଂକଣ ଶିଖରୀର ଭୋଗ https://t.co/z4ud9sSSfa https://t.co/z4ud9sSSfa
ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠାରୁ … ଶ୍ରୀଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର: ବିଜେ ମାଣିକପାଟଣା https://t.co/WtODJtxCm2 via #destinations