Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 1,914

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||Weather Puri  Wed, 13 Dec 2017 05:30 PM IST
Temperature:24°C
Clear
Wind: 7km/h South
Humidity: 90%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 14 Dec 2017
  Partly Cloudy
  High:25°C Low:21°C
 • 15 Dec 2017
  Partly Cloudy
  High:26°C Low:20°C
 • 16 Dec 2017
  Partly Cloudy
  High:26°C Low:21°C
 • 17 Dec 2017
  Sunny
  High:26°C Low:22°C

Srijagannath Sena, a cul..

Srijagannath Sena, a cultural outfit from the Holy City, Tuesday applied for Geographical Indication (GI) tag for… https://t.co/F5Nrge7MQK

Your own Self-Realizatio..

Your own Self-Realization is the greatest service you can render the world — Raman Maharshi #WednesdayWisdom… https://t.co/hIY4lCfpzI

Katha Safala Ekdashi

Pusha Rabibar Katha ମ..

Pusha Rabibar Katha ମରହଟା ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ | ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଗତି, ସେ ଖୁବ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲେ | ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ନାମ… https://t.co/tmFSsr5jgE