Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 1,768

 

Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||


Janhimundia, second biggest Gosani :: Durga Puja at Puri
Goddess Shailputri
Sampati bird worshiped at Gosani Jatra
Bhogajaga Gosani

Weather Puri  Sun, 25 Jun 2017 08:30 AM IST
Temperature:27°C
Rain
Wind: 7km/h North West
Humidity: 90%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 26 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 27 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 28 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 29 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:30°C Low:29°C

କିଙ୍କର ଟ..

କିଙ୍କର ଟିଏ କରି ରଖ RathaJatra https://t.co/1FgzM2SQkf https://t.co/1FgzM2SQkf

ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି RathaJatra https://t.co/1FgzM2SQkf

ନିର୍ମାଲ୍..

ନିର୍ମାଲ୍ୟ RathaJatra https://t.co/1FgzM2SQkf https://t.co/1FgzM2SQkf

RT : #ଜୟଜଗନ୍ନାଥ #ରଥଯାତ୍ରା #RathaJatra