Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 2,354

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||


flag Lord Jagannath


Festival in Puri

UPCOMING FESTIVALWeather Puri  am20-05-2019
Temperature:30°C
Sunny
Wind: 13.67km/h
South West
Humidity: 86%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 21-05-2019 [ Tue]
  Breezy
  High:29°C Low:29°C
 • 22-05-2019[ Wed]
  Breezy
  High:29°C Low:29°C
 • 23-05-2019[ Thu]
  Breezy
  High:29°C Low:29°C
 • 24-05-2019[ Fri]
  Windy
  High:29°C Low:29°C

ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯଦି ନିଃସ୍ବ, ତୁମେ ହୁଅ ନିଃସ୍ବତର । ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ, ତୁମେ ତାହାହେଲେ ହୁଅ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିତ । ଜଗନ୍ନାଥ - ନୀଳଶୈଳ -… https://t.co/rh3XsDgypr
#SaturdayMotivation #SaturdayThoughts Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plan… https://t.co/iR3Pwk1BIt
The Lordship of Baisakha Masa is Madhusudan https://t.co/xj7KfcDuZj via #featurearticle #baisakhamasa