Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 1,815

 



Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||



Weather Puri  Sat, 19 Aug 2017 06:30 AM IST
Temperature:28°C
Cloudy
Wind: 18km/h South
Humidity: 85%



  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 20 Aug 2017
  Scattered Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 21 Aug 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 22 Aug 2017
  Thunderstorms
  High:28°C Low:27°C
 • 23 Aug 2017
  Scattered Thunderstorms
  High:28°C Low:27°C

RT : Shri Ganesha Worship ( Upasana ) at Shrikhetra Puri Dham https://t.co/A5dnRpVmdf

ଆଧ୍ୟାତ୍ମ..

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ" ରେ ପ୍ରକାଶିତ.. ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ପଦ ବିନ୍ୟାସରେ ରଚିତ - "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ... https://t.co/RPtxcv1T0o

“Life is life – whet..

“Life is life – whether in a cat, or dog or man. There is no difference there between a cat or a man....” https://t.co/GdTQJJ1SdV

#jagannath ଧର୍ମ ..

#jagannath ଧର୍ମ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା https://t.co/DJABWQtzHp