Durga Sukta – Durga Mantra

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 2,733

 ?? ????????

 

.. Durga Sukta ..

taittiriiya aaraNyakam.h prapaaThaka anuvaak.h

jAtavedase sunavAma somamarAtIyato nidahAti vedaH |

sa naH parshhadati durgANi vishvA nAveva sindhuM duritAtyagniH || 1||

tAmagnivarNAM tapasA jvalantIM vairochanIM karmaphaleshhu jushhTAm.h |

durgAM devii sharaNamahaM prapadye sutarasi tarase namaH || 2||

agne tvaM paarayA navyo asmaansvastibhiriti durgANi vishvA |

pUshcha pR^ithvI bahulA na urvI bhavA tokAya tanayAya shaMyoH || 3||

vishvAni no durgahA jAtavedassindhunna nAvA duritAtiparshhi |

agne atrivanmanasA gR^iNAno.asmAkaM bodhayitvA tanUnAm.h || 4||

pR^itanAjita{\m+} sahamAnamugramagni huvema paramAtsadhasthAt.h |

sa naH parshhadati durgANi vishvAkshAmaddevo atiduritAtyagniH || 5||

pratnoshhikamIDyo adhvareshhu sannAchcha hotA navyashcha satsi |

svA~nchAgne tanuvaM piprayasvAsmabhyaM cha saubhagamAyajasva || 6||

gobhirjushhTamayujonishhikta.n tavendra vishhNoranusaMcharema |

nAkasya pR^ishhThamabhisaMvasAno vaishhNavIM loka iha mAdayantAm.h || 7||

AUM kaatyaayanaaya vidmahe . kanyakumaari dhiimahi . tanno durgiH prachodayaat.h ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

|| iti durgA sUktam.h ||Weather Puri  Fri, 18 Aug 2017 09:30 AM IST
Temperature:28°C
Cloudy
Wind: 14km/h Noth Eeast
Humidity: 84%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 19 Aug 2017
  Scattered Thunderstorms
  High:28°C Low:27°C
 • 20 Aug 2017
  Scattered Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 21 Aug 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 22 Aug 2017
  Thunderstorms
  High:28°C Low:27°C

“Life is life – whet..

“Life is life – whether in a cat, or dog or man. There is no difference there between a cat or a man....” https://t.co/GdTQJJ1SdV

#jagannath ଧର୍ମ ..

#jagannath ଧର୍ମ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା https://t.co/DJABWQtzHp

Shri Krushna Lila Prasta..

Shri Krushna Lila Prastab https://t.co/ZOGGLCCEmR via #eventsatpuri

#WednesdayWisdom Turn yo..

#WednesdayWisdom Turn your wounds into wisdom. #MotivationalQuotes #dharmiq https://t.co/paACUUsWZL