Durga Sukta – Durga Mantra

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 2,676

 

?? ????????

 

.. Durga Sukta ..

taittiriiya aaraNyakam.h prapaaThaka anuvaak.h

jAtavedase sunavAma somamarAtIyato nidahAti vedaH |

sa naH parshhadati durgANi vishvA nAveva sindhuM duritAtyagniH || 1||

tAmagnivarNAM tapasA jvalantIM vairochanIM karmaphaleshhu jushhTAm.h |

durgAM devii sharaNamahaM prapadye sutarasi tarase namaH || 2||

agne tvaM paarayA navyo asmaansvastibhiriti durgANi vishvA |

pUshcha pR^ithvI bahulA na urvI bhavA tokAya tanayAya shaMyoH || 3||

vishvAni no durgahA jAtavedassindhunna nAvA duritAtiparshhi |

agne atrivanmanasA gR^iNAno.asmAkaM bodhayitvA tanUnAm.h || 4||

pR^itanAjita{\m+} sahamAnamugramagni huvema paramAtsadhasthAt.h |

sa naH parshhadati durgANi vishvAkshAmaddevo atiduritAtyagniH || 5||

pratnoshhikamIDyo adhvareshhu sannAchcha hotA navyashcha satsi |

svA~nchAgne tanuvaM piprayasvAsmabhyaM cha saubhagamAyajasva || 6||

gobhirjushhTamayujonishhikta.n tavendra vishhNoranusaMcharema |

nAkasya pR^ishhThamabhisaMvasAno vaishhNavIM loka iha mAdayantAm.h || 7||

AUM kaatyaayanaaya vidmahe . kanyakumaari dhiimahi . tanno durgiH prachodayaat.h ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

|| iti durgA sUktam.h ||Weather Puri  Tue, 27 Jun 2017 06:30 AM IST
Temperature:27°C
Rain
Wind: 18km/h West
Humidity: 88%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 28 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 29 Jun 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 30 Jun 2017
  Cloudy
  High:30°C Low:29°C
 • 01 Jul 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C

Dayanand Saraswati #Quot..

Dayanand Saraswati #Quotes https://t.co/Yv9UqNBTS1 via #dayanandsaraswati

#mondaymotivation

Dayanand Saraswati Quote..

“Shri Jagannath Mahapr..

“Shri Jagannath Mahaprasad Legends Miracles Myths”, a Jagannath… https://t.co/R4BAekICtQ via @puriwaves