Durga Sukta – Durga Mantra

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 3,776

 


?? ????????

 

.. Durga Sukta ..

taittiriiya aaraNyakam.h prapaaThaka anuvaak.h

jAtavedase sunavAma somamarAtIyato nidahAti vedaH |

sa naH parshhadati durgANi vishvA nAveva sindhuM duritAtyagniH || 1||

tAmagnivarNAM tapasA jvalantIM vairochanIM karmaphaleshhu jushhTAm.h |

durgAM devii sharaNamahaM prapadye sutarasi tarase namaH || 2||

agne tvaM paarayA navyo asmaansvastibhiriti durgANi vishvA |

pUshcha pR^ithvI bahulA na urvI bhavA tokAya tanayAya shaMyoH || 3||

vishvAni no durgahA jAtavedassindhunna nAvA duritAtiparshhi |

agne atrivanmanasA gR^iNAno.asmAkaM bodhayitvA tanUnAm.h || 4||

pR^itanAjita{\m+} sahamAnamugramagni huvema paramAtsadhasthAt.h |

sa naH parshhadati durgANi vishvAkshAmaddevo atiduritAtyagniH || 5||

pratnoshhikamIDyo adhvareshhu sannAchcha hotA navyashcha satsi |

svA~nchAgne tanuvaM piprayasvAsmabhyaM cha saubhagamAyajasva || 6||

gobhirjushhTamayujonishhikta.n tavendra vishhNoranusaMcharema |

nAkasya pR^ishhThamabhisaMvasAno vaishhNavIM loka iha mAdayantAm.h || 7||

AUM kaatyaayanaaya vidmahe . kanyakumaari dhiimahi . tanno durgiH prachodayaat.h ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

|| iti durgA sUktam.h ||


flag Lord Jagannath


Festival in Puri

UPCOMING FESTIVALWeather Puri  am24-08-2019
Temperature:28°C
Thunderstorms
Wind: 3.11km/h
South West
Humidity: 87%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 25-08-2019 [ Sun]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 26-08-2019[ Mon]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 27-08-2019[ Tue]
  Thunderstorms
  High:30°C Low:28°C
 • 28-08-2019[ Wed]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C

#jeuda One of the best parts of Puri Janmashtami festivities is the special kind of #bhog that is prepared and offe… https://t.co/VYJxaJez2g
ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନାଶକାରୀ, ସଂସାରର ପାଳକ, ସମଗ୍ର ଗୋପର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଅଧିକାରୀ । ପୃଥିବୀର ଭାରା ଉଶ୍ବାସକାରୀ, ସଂସାର ସାଗରର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଯୋଶୋ… https://t.co/wkvahm2dql
ସମସ୍ତ ଦୋଷଶୋଷଣଂ ସମସ୍ତ ଲୋକପୋଷଣମ୍ ସମସ୍ତ ଗୋପମାନସଂ ନମାମି କୃଷ୍ଣଲାଳସମ୍ । ଭୁବୋଭାରାବତାରକଂ ଭବାବଧୀକର୍ଣ୍ଣଧାରକମ୍ ଯଶୋମତୀ-କିଶୋରକଂ… https://t.co/ndgvcW4RvP