Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 2,467

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||


flag Lord Jagannath


Festival in Puri

UPCOMING FESTIVALWeather Puri  23-08-2019
Temperature:28°C
Thunderstorms
Wind: 3.73km/h
South West
Humidity: 87%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 25-08-2019 [ Sun]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 26-08-2019[ Mon]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 27-08-2019[ Tue]
  Thunderstorms
  High:31°C Low:28°C
 • 28-08-2019[ Wed]
  Thunderstorms
  High:30°C Low:28°C

#jeuda One of the best parts of Puri Janmashtami festivities is the special kind of #bhog that is prepared and offe… https://t.co/VYJxaJez2g
ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନାଶକାରୀ, ସଂସାରର ପାଳକ, ସମଗ୍ର ଗୋପର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଅଧିକାରୀ । ପୃଥିବୀର ଭାରା ଉଶ୍ବାସକାରୀ, ସଂସାର ସାଗରର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଯୋଶୋ… https://t.co/wkvahm2dql
ସମସ୍ତ ଦୋଷଶୋଷଣଂ ସମସ୍ତ ଲୋକପୋଷଣମ୍ ସମସ୍ତ ଗୋପମାନସଂ ନମାମି କୃଷ୍ଣଲାଳସମ୍ । ଭୁବୋଭାରାବତାରକଂ ଭବାବଧୀକର୍ଣ୍ଣଧାରକମ୍ ଯଶୋମତୀ-କିଶୋରକଂ… https://t.co/ndgvcW4RvP