Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 2,695

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||


flag Lord Jagannath


Festival in Puri

UPCOMING FESTIVALWeather Puri  28-03-2020
Temperature:28°C
Clear
Wind: 10.56km/h
South West
Humidity: 88%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 29-03-2020 [ Sun]
  Sunny
  High:30°C Low:28°C
 • 30-03-2020[ Mon]
  Sunny
  High:29°C Low:28°C
 • 31-03-2020[ Tue]
  Sunny
  High:28°C Low:28°C
 • 01-04-2020[ Wed]
  Sunny
  High:29°C Low:28°C

Badi Nrusingh BADI NRUSINGHA nka Ashram Parikrama. https://t.co/Yvsd1S74Mg .. The lord worshiped at sea shore si… https://t.co/Yvsd1S74Mg
precaution is better than cure covid - 19 Stay Indoor, as I am Lurking at Your Door .. manas sahoo sand animation… https://t.co/YgUKhAPnVS
Precaution is better than Cure – Covid – 19 – Sand Animation by Manas Kumar… https://t.co/qnbdsgy1eW via @puriwaves