Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 2,468

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||


flag Lord Jagannath


Festival in Puri

UPCOMING FESTIVALWeather Puri  am24-08-2019
Temperature:29°C
Thunderstorms
Wind: 3.11km/h
South East
Humidity: 80%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 25-08-2019 [ Sun]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 26-08-2019[ Mon]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C
 • 27-08-2019[ Tue]
  Thunderstorms
  High:30°C Low:28°C
 • 28-08-2019[ Wed]
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C

ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଦର୍ଶନ, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଶଂସା ଲୋକଙ୍କର କଳ୍ମଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଧୋଈଦିଏ, ସେହି ମଙ୍ଗଳଯଶାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମ… https://t.co/Z9EqOr7ISM
Plz tweet about city Hospital and d development of Roads ..
ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେ ନଚଃ । ମଦ୍ ଭକ୍ତାଃ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦଃ ॥ https://t.co/QkccMa0EjH